Тренингтер, семинарлар

 

«GloRes» («GlobalResources») Компаниясы корпоративтік даму, біліктілігін көтеру және қызметкерлерді дамыту саласындағы тренингтік бағдарламалардың кең ауқымды тізбесін ұсынады. Оқуды жоғары білікті, жұмыс тәжірибесі мол тренерлер, Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарының оқытушылары, профессорлар, докторлар және ғылым кандидаттары, халықаралық дәрежедегі тренерлермен жүргізіледі.

Оқытушылар құрамының кәсіби тәжірибесі Сізге олырдың берген білімдері мен тәжірибесін пайдалануға мүмкіндік береді.

Қажет болған жағдайда, біз қызметіңіздің ерекшелігі мен қалауыңызға қарай жеке тапсырыс бойынша Сізге тренингтік бағдарлама дайындаймыз. 

 

Тренингтер келесідей өткізіледі:

 Тапсырыс берушінің аумағында (егер Тапсырыс беруші тренинг өткізуге қажетті         барлық техникамен жабдықталған болса);

 Орындаушының аумағында;

 Тапсырыс берішінің келісімі бойынша басқа да аумақтарда  (сондай-ақ басқа                     қалаларға және елдерге шығу арқылы тренингтер өткізу)        

 

Стандартты Тренингтік бағдарламалар:

Сату бойынша тренингтер блогы
1.      Сатудың кәсіби дағдылары 2.      Корпоративтік сату дағдылары 3.      Тәжірибелік сату   4.      Сату дағдылары 5.      Тиімді сату технологиялары 6.      Корпоративтік клиенттерге ірі сату дағдылары 7.      Дистрибьютцияны басқару 8.      Сату техникасы 9.      Сату дағдысы. Клиентті тарту және ұстау Қарап шығу...
HRM бойынша тренингтер блогы
1.      Құзыретті органдармен сұхбат 2.      Сұхбат әдістемесі 3.      Рекрутингтің жалпы технологиялары 4.      Тиімді менеджементің көмегімен Компанияның бизнес процестерін құру 5.      Қызметкерлерді бағалау тәсілдері 6.      Кадр резервін қалыптастыру және дамыту 7.      Кадрлар барлығын шешеді немесе HRM Ғылым жеңіске жетеді 8.      HR – көшбасшылық 9.      HR менеджердің базалық мектебі Қарап шығу...
Басқару менеджменті бойынша тренингтер блогы
1.      Көшбасшы болу өнері. 2.      Өңірлік агенттік жүйені басқару 3.      Сату бөлімін басқару 4.      Басқарушылар командасындағы тиімді жұмыс 5.      Проблемалық мәжілістер өткізу және қызметкерлердің көңіл-күйлерін басқару 6.      Қызметкерлерді ынталандыру және дамыту 7.      Құзыреттілерді басқару 8.      Басқарушылық консалтинг 9.      Компанияны стратегиялық дамыту 10.  Басқару технологиялары 11.  Тәжірибелік… Қарап шығу...
Тұлғалық даму боынша тренинг блогы
1.      Стресс менеджмент. Көңіл-күйді басқару 2.      Уақытты және басымдылықтарды басқару 3.      Жанжалдарды басқару 4.      Тұлғалық өсу. Нейролингвистикалық бағдарлау. 6 блок 5.      Ассертивтілік 6.      Ақша ағымы 7.      Жеке нәтижелерді жоспарлау 8.      Өзіндік менеджмент және жеке тиімділік негіздері 9.      Бизнестегі эмоционалдық құзыреттілік 10.  Күйзелісті басқару. Кәсіпқойлардың… Қарап шығу...
Логистика бойынша тренингтер блогы
1.      Логистикадағы менеджмент тәуекелі 2.      Корпоративтік логистика: тиімді басқару және шығындарды оңтайландыру 3.      Сатып алулар логистикасы және жеткізу тізбектерін басқару 4.      Сатып алулар логистикасы. Қорларды басқару 5.      Сатып алушылармен жүргізілетін келіссөздер 6.      Бөлу логистикасы 7.      Жүйелі логистикалық менеджмент 8.      Қойма логистикасы 9.      Сатып алуларды… Қарап шығу...
Іс жүргізу бойынша тренингтер блогы
1.      Жалпы және кадрлық іс жүргізу 2.      Құжаттау және ұйымдағы құжат айналымы 3.      Істер номенклатурасы және құжаттарды мұрағаттық сақтау 4.      Өз күшімен жүргізілетін кадрлық аудит 5.      Құжаттау үлгілік ережелерін есепке ала отырып, іс жүргізуді ұйымдастыру 6.      Заңнамадағы өзгерістерді есепке алғанда кадрлық іс жүргізу Қарап шығу...
ҚР заңнамасы бойынша тренингтер блогы
1.      Ұйымның ерекшелігі және ауысымды жұмыс кезіндегі еңбекке ақы төлеу  2.      Нормалау және еңбекке ақы төлеу 3.      Ұйымның ерекшелігі және вахталық жұмыс кезіндегі еңбекке ақы төлеу  4.      Шетелдік жұмыс күшін тарту 5.      ҚР еңбек заңнамасы 6.      ҚР заңнамасындағы өзгертулер Қарап шығу...
Маркетингтер бойынша тренингтер блогы
1.      Маркетингті басқару. 6 блок 2.      Маркетинг 2:0. Даму стратегиясы Қарап шығу...
Ішкі аудит бойынша тренингтер блогы
1.      Компаниядағы ішкі аудит қызметінің рөлі және орны 2.      ІАҚ қызметін ұйымдастыру 3.      Халықаралық ішкі аудит стандарттары 4.      Аудит түрлері 5.      Аудиторлық тексеру жүргізу тәсілдері мен әдістері 6.      Аудит бойынша комитеттер Қарап шығу...
Сақтандыру бойынша тренингтер блогы
1.      Өнім  –  сақтандыру агенттерін оқыту 2.      Қызмет көрсету жүйесі және өмірді сақтандыру қызметін көрсету саласында клиенттерді ұстау 3.      Сақтандырудағы сатудың тиімділігі B2C. Қарап шығу...
Құқықтану бойынша тренингтер блогы
1.      Медиация. Базалық курс 2.      Медиация. Негізгі курс 3.      ҚР құқықтану аспектілері бойынша барлық сұрақтар өтінім бойынша Қарап шығу...
Қауіпсіздік техникасы бойынша тренингтер блогы
1.      FirstAid. Алғашқы медициналық көмектің негіздері 2.      Өрт қауіпсіздігі 3.      Қауіпсіз жүргізу Қарап шығу...
Қызмет көрсету саласындағы тренингтер блогы
1.      Даяшылардың базалық білімдері 2.      Даяшылар мектебі 3.      Мейрамхана әкімшілігінің базалық білімдері 4.      Мейрамхана әкімшілігінің мектебі 5.      Тамаша сервис: қызмет көрсету ережесі мен техникасы 6.      Шарап әуесқойлары мен бағалаушыларына арнаған курс 7.      Аспаздарға арналған курстер. Базалық 8.      Аспаздарға арналған курстер. Негізгі 9.      Бас аспаз. Базалық 10.… Қарап шығу...