Құқықтану бойынша тренингтер блогы

  1. 1.      Медиация. Базалық курс
  2. 2.      Медиация. Негізгі курс
  3. 3.      ҚР құқықтану аспектілері бойынша барлық сұрақтар өтінім бойынша
Қызметке сұраныз қалдыру
Барлық өрiстер толтырылуы мiндет