Аутстаффинг

Аутстафинг – бұл штаттағы кқызметкерлерді басқа жұмыс орнына шығару. Осыған байланысты қызметкер провайдерлық қызмет көрсетуші компанияның тізімінде есептеледі. Қызметкер дұрысында өзінің барлық атқарымдарын тапсырыс берушінің төңірегінде атқарады. Аутстафинг қызметін әртүрлі жағдайларда қолдануға болады. Мәселен, Қазақстаның аумағында шетел компаниясының өз өкілінің болмауы. Алайда компания Қазақстан нарығына шығып, дамығысы келеді. Бұл қызметтің айналасында Global Resources компаниясы тапсырыс берушінің ұсынысымен қызметкерлерді өз штатына алады.

  

GloRes келесі қызметтер үшін өзіне жауапкершілік алады:

 ТАПСЫРЫС БЕРУШІМЕН келіскен жағдайда, ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ                           қызметкерлерін GloRes компаниясының штатына алады
 Кадрлық іс жүргізу;
 Сырқат қағазын, демалысты ресімдеу және ақы төлеу;
 Қызметкердің талабы бойынша анықтамалардың кез келген түрін ұсыну;
 Қызметкерге еңбекақы мен сыйлықақы төлеу және есептеу;
 Заңнамада белгіленген барлық салық аударымдарын, табыс салығын төлеу және       есептеу;
 Жұмыс берушінің азаматтық – құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру;
 Салық және әлеуметтік мемлекеттік органлармен қызметкерді жұмысқа                         орналастыру мәселлеері бойынша өзара әрекеттесу. 

Қызметке сұраныз қалдыру
Барлық өрiстер толтырылуы мiндет